دوره 15، شماره 3: 1398

چاپ شده: 2020-01-14

بررسی رابطه بین فعالیت فیزیکی و قدرت دست در کارگران فضای سبز

  • زهرا شریفیان
  • زهرا شریفیان
  • زهرا اردودري
  • احسان الله حبیبی
  • احسان الله حبیبی
نمایش همه‌ی شماره‌ها

جهت اطلاع از هزینه انتشار دست نوشته اینجا را کلیک کنید