سیاست دبیری

فوکوس و حیطه

مجله تحقیقات نظام سلامت مجله‌ای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که از سال 1389 دارای مرتبه علمی_پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و از سال 1390 در سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Islamic World Science Citation Center یا ISC) نمایه می‌شود. این مجله به صورت فصل‌نامه و به زبان فارسی توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر می‌شود. هدف اصلی این مجله انتشار مطالعات اصیل در حوزه مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای، ارتقاء آموزش و ارتقای سلامت و علوم تغذیه است. این  مجله با همکاری با متخصصان و مشاوران صاحب نظر  از نقاط مختلف جهانمنتشر می شود..

 

سیاست انواع مقالات

مقاله مروری

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

مقاله پژوهشی اصیل

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده

نامه به سردبیر

چک خورده ساب میشن آزاد است چک خورده اندکس شده چک خورده کارشناسی شده
 

روند کارشناسی

هیأت تحریریه پس از دریافت مقالات اقدام به بررسی مقاله از لحاظ ساختاری و موضوعی می‌نماید و چنانچه مقاله در بررسی اولیه مورد تأیید باشد، برای داوری دوسوکور (Double-blind review) ارسال می‌شود. مقالات توسط افرادی در همان رشته (حداقل 3 داور) که توسط سردبیر انتخاب می‌شوند، بررسی می‌گردند.

نویسنده مسؤول در سریع‌ترین زمان ممکن از رد، قبول یا اصلاحات مورد نیاز در مورد مقاله خود مطلع می‌گردد. در صورتی که متن ارسال شده کاملاً بر طبق معیارهای این دستورالعمل تهیه شده و قابل قبول باشد، در شماره‌های بعدی مجله چاپ می‌گردد. 

در صورت تقاضای بررسی سریع (Fast Track) زمان بررسی مقاله تا تصمیم‌گیری نهایی به 21 روز تقلیل خواهد یافت. در این حالت کل هزینه به اضافه 40 % هزینه بررسی سریع در ابتدای فرآیند داوری اخذ خواهد شد.

 

سیاست دسترسی آزاد

این مجله دستیابی فوری به محتوی خود بصورت آزاد فراهم می سازد. به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد، موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی شود.

 

موارد اخلاقی

چاپ هرگونه نوشته‌اي در مجله منوط به رعايت معيارهاي اخلاقي است. ملاحظات اخلاقی باید در قسمت روش کار آورده شود.

این مجله در برخورد با هرنوع تخلف اخلاقی در ارائه و انتشار دستنوشته‌ها از قوانین کمیته اخلاق در انتشارات (COPE) تبعیت می‌کند. همچنین این مجله از دستورالعمل یکسان‌سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال، راهنمایی کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و معاهده تهران، پیروی می‌نماید. مطالعاتی که بر روی نمونه‌های انسانی یا حیوانی انجام شده‌اند باید با معاهده هلسینکی همخوانی داشته باشند.

 

صلاحیت نویسندگی

کسانی می توانند به عنوان نویسنده دستنوشته اعلام شوند که در تمام موارد این سه بخش همکاری داشته اند

طراحی مطالعه تحلیل و تفسیر داده ها

تنظیم دستنوشته یا بازبینی دستنوشته نگارش شده با ارائه نظر تخصصی

تأیید محتوی نسخه نهایی دستنوشته برای ارسال

تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزء نویسندگان نبوده‌اند مورد تقدیر قرار گیرند؛ از جمله کسانی که کمک‌های فنی، نوشتاری و مالی داده و همچنین سرپرستان و مدیران بخش‌های محل انجام مطالعه که در امر پشتیبانی‌های عمومی در اجراي تحقيق فعالیت داشته‌اند، در بخش تقدیر و تشکر ذکر می شوند.