آمار

سال

<< 1396

شماره های منتشر شده 4
موارد چاپ شده 4
جمع سابمیشن ها 96
کارشناسی شده 15
  پذیرش شده 14 (15%)
  رد شده 1 (7%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 68
  از ابتدا تا چاپ (روز) 0