آمار

سال

<< 1396

شماره های منتشر شده 5
موارد چاپ شده 11
جمع سابمیشن ها 124
کارشناسی شده 43
  پذیرش شده 31 (25%)
  رد شده 12 (28%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 84
  از ابتدا تا چاپ (روز) 118