آمار

سال

<< 1397

شماره های منتشر شده 1
موارد چاپ شده 1
جمع سابمیشن ها 22
کارشناسی شده 2
  پذیرش شده 1 (5%)
  رد شده 1 (50%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 19
  از ابتدا تا چاپ (روز) 0