آمار

سال

<< 1397

شماره های منتشر شده 5
موارد چاپ شده 9
جمع سابمیشن ها 112
کارشناسی شده 23
  پذیرش شده 19 (17%)
  رد شده 4 (17%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 72
  از ابتدا تا چاپ (روز) 101