آمار

سال

<< 1397

شماره های منتشر شده 6
موارد چاپ شده 22
جمع سابمیشن ها 149
کارشناسی شده 38
  پذیرش شده 33 (22%)
  رد شده 5 (13%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 73
  از ابتدا تا چاپ (روز) 171