نقش توكل در تأمين سلامت رواني انسان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

يحيي معروف
سمانه شريفي راد

چکیده

مقدمه: يكي از معضلات عصر كنوني، اضطراب، نااميدي و احساس پوچ‌گرايي در ميان انسان‌ها است كه زمينه‌ساز مشكلات بسياري در زندگي بشر خواهد بود تا جايي كه فشار رواني را بيماري تمدن جديد نام نهاده‌اند. همين امر اهميت پرداختن به اين مسأله و پيداكردن راهي براي درمان وپيشگيري از به ‌خطر افتادن سلامت روان انسان‌ها را دوچندان خواهد كرد.

روش‌ها: در اين مطالعه كه با روش كتابخانه‌اي صورت گرفته است، توكل به‌عنوان يكي از راه‌هاي پيشگيري و درمان فشارهاي رواني كه حتي مورد توجه روانشناسان غربي نيز قرار گرفته، مطرح گرديده است.

یافته‌ها: توكل به‌ معناي تكيه كردن بر خداوند و واگذاري تمام امور به او به همراه تلاش و در پايان حس رضايتمندي است كه توكل واقعي مي‌تواند زمينه‌ساز اميد، حسن‌ظن، صبر، دوري از صفات رذيله انساني، شوق در راه نيل به اهداف، هدفمند ديدن دنيا و اتفاقات آن و در نهايت بهبود كيفيت زندگي و تأمين سلامت رواني انسان‌ها گردد و آيات و روايات متعددي نيز مؤيد اين مطلب است.

نتیجه‌گیری: انسانهاي متوكل به واسطه توكل و اعتمادشان بر خداوند متعال، انسان‌هايي اميدوار، صبور و داراي حسن‌ظن به انسان‌هاي ديگر و اتفاقات پيرامونشان هستند زيرا دنيا و مشكلاتش را هدفمند و هرآنچه را كه اتفاق مي‌افتد جز خير و مصلحت خويش نمي‌پندارند، بنابراين نسبت به ديگران از آرامش رواني بيشتري برخوردارند.

واژه‌های کلیدی: توكل، سلامت روان، اسلام، خدا

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
معروفي., & شريفي رادس. (2014). نقش توكل در تأمين سلامت رواني انسان. تحقیقات نظام سلامت, 10(1), 168-178. Retrieved از http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1030
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل