دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان سینه در زنان مراجعه کننده به بیمارستان سید الشهدا اصفهان طی سالهای 1378 الی 1389

مهدی تذهيبي, فریبا سعيدی, فريبرز مکاريان

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.2321

چکیده


-DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.2321

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.