دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

اثر مصرف مکمل ویتامین D بر کاهش وزن، مقاومت انسولینی و CRPhs_در خانم های چاق و دارای اضافه وزن 20-40 ساله شهراصفهان

زهرا خسروی, مرضيه کافشاني, محمد حسن انتظاري, اکبر حسن زاده, پرستو توسلي

چکیده


-

 


واژگان کلیدی


مکمل ویتامین D ; چاقی ; اضافه وزن ; CRP ; مقاومت انسولینیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.2924