دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

اثر متقابل الگوهای غذایی و شاخص های تن سنجی با ابتلا به استئوپروز (پوکی استخوان) و استئوپنی (نرمی استخوان)

صفيه ميرزايی, مرتضی صفوی, غلامرضا عسکری

چکیده


-
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.2957