دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

تبیین مؤلفه‌های روان‌شناختی سبک زندگی سلامت‌محور: یک مطالعه کیفی

مهدی طاهری, جعفر حسنی, شهرام محمدخانی, میترا مودی

چکیده


-


واژگان کلیدی


روان‌شناختی؛ سبک زندگی؛ پژوهش کیفیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3029