دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بکارگیری مدل شفایافتگی انعطاف پذیر در بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران غیرشفایافته مبتلا به سرطان کولون

مهدی تذهیبی, محبوبه ایوبی سرشبادرانی, فریبرز مکاریان

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3030

چکیده


-

واژگان کلیدی


نرخ شفا یافتگی؛تحلیل بقا؛ سرطان کولون؛ عودDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3030

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.