دوره 13، شماره 4، 1396:503-506

کاربرد تاریخ پژوهی محلی در تبیین پراکندگی شیوع بیماری Multiple Sclerosis در ایران (مطالعه موردی: منطقه پیربکران، تابستان 1395)

ولی‌اله مسیبی, علی اکبر جعفری, ابوالحسن فیاض انوش, محمد مهدی امین

DOI: 10.22122/jhsr.v13i4.3061

چکیده


مقدمه: از اهداف مهم تاریخ پژوهی محلی پرداختن به موضوعاتی است که با زندگی روزمره انسان‌ها در ارتباط باشد. پژوهش حاضر به تبيين پراکندگی، شيوع بيماري
Multiple Sclerosis (MS) در ایران با تمرکز بر منطقه پيربکران اصفهان پرداخت که یکی از کانون‌های MS می‌باشد.

روش‌ها: در پژوهش حاضر سعی شد که علاوه بر استفاده از تحقیقات کتابخانه‌ای به روش میدانی و با تکنیک تاریخ شفاهی با نمونه آماری، با 25 نفر از بیماران مبتلا به MS مصاحبه شود و شرح حال آن‌ها قبل از مبتلا شدن به بیماری مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود کدام یک از عوامل احتمالی باعث بروز و ظهور MS در افراد مختلف شده است. سؤال اصلی این بود که آیا شیوع MS در تمام نقاط ایران پراکندگی یکسان دارد؟ با این فرضیه که MS در برخی نواحی و در نژادهایی که مستعد هستند، شیوع بیشتری دارد.

یافته‌ها: نتایج تحقیقات میدانی در منطقه پیربکران نشان داد که اولین بیمار MS مربوط به 45 سال پیش است که متقارن با فعالیت‌های انسانی در جهت تغییر محیط زیست از یک منطقه کشاورزی به یک منطقه صنعتی می‌باشد. بنابراین، با توجه به این که در بین افراد مهاجر فرد مبتلا به MS شناسایی نشد، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که اهالی منطقه پیربکران از نظر ژنتیکی مستعد بیماری هستند.

نتیجه‌گیری: عوامل مؤثر بر بروز بیماری MS چند وجهی می‌باشد. بر اساس نتایج پژوهش، افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به MS می‌باشند، با مهاجرت به مناطق با خطر کم، می‌توانند از مبتلا شدن به این بیماری جلوگیری نمایند.


واژگان کلیدی


Multiple Sclerosis؛ ایران؛ روش‌های بررسی؛ تاریخ شفاهی

تمام متن:

PDF

مراجع


Shayan S, Chubineh M, Yosefi M. Iran's geography. Tehran, Iran: Company of Iran Textbooks (Private Joint-stock Company); 2014. p. 11. [In Persian].

Etemadifar M, Ghanei N, Khorami M. The role of nutrition and medicinalplants in multiple sclerosis. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2010. p. 69. [In Persian].

Ahmadi G. Creating minimum data set of multiple sclerosis [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Science; 2013. p. 15. [In Persian].

Ghasemi N. Evaluate efficiency transplantation secreting cells of stem cells of M.S patients [PhD Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2016. p. 5. [In Persian].

Taheri Z, Mir Hosseini F. M.S disease and exercise. Tehran, Iran: Etminan Publications; 2012. p. 14. [In Persian].

Monajemi A. M.S Family 'spractioners Guide. Tehran, Iran: Azad Mehr Publications; 2011. p. 20. [In Persian].

Palacios N, Alonso A, Bronnum-Hansen H, Ascherio A. Smoking and increased risk of multiple sclerosis: parallel trends in the sex ratio reinforce the evidence. Ann Epidemiol 2011; 21(7): 536-42.

Shapouri Arani HR. Evaluating frequency distribution of effective factors in M.S disease exacerbation of referred to private and public health centers 1998-2000 [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Science; 2000. p. 6. [In Persian].

Nazem E. Evaluating M.S disease prevalence referred to neurologists of Alzahra, Khorshid, Shariyati hospital in 2002-2003 [PhD Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Science; 2004. p. 11. [In Persian].

Asghari F. The effects of CBT on women's life quality with multiple sclerosis [MSc Thesis], Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Science; 2009. p. 63. [In Persian].

Bakhti M, Salehi M. MS what is MS and how do we live with it? Tehran, Iran: Kiarad Publications; 2010. [In Persian].

Ebrahimipour M, Hatefi HR. Speech therapy in M.S. Tehran, Iran: Setayesh Hasti Publications; 2009. [In Persian].

Shafiee Hanji L, Khoshnevis Ansari S. Multiple Sclerosis disease. Razi Journal 2011; 22(5): 17-24. [In Persian].

Giovannoni G, Ebers G. Multiple sclerosis: the environment and causation. Curr Opin Neurol 2007; 20(3): 261-8.

Boon M, Nolte IM, de Keyser J, Buys CHCM, te Meerman JG. Inheritance mode of multiple sclerosis: the effect of HLA class II alleles is stronger than additive. Hum Genet 2004; 115(4): 280-4.

Ajami S, Ahmadi G, Etemadifar M. The role of information system in multiple sclerosis management. J Res Med Sci 2014; 19(12): 1175-84.

Minagar A, Etemadifar M, Maghzi AM. Looking for a cure for MS patients. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences Publications; 2011. [In Persian].
DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v13i4.3061

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.