دوره 13، شماره 4، 1396: (درحال تکمیل)

حذف نیترات از محلول¬های آبی با استفاده از خاک رس اصلاح شده

سیده فاطمه کریمی, حمیدرضا پور‌‌‌زمانی, حشمت اله نورمرادی, بیژن بینا

چکیده


-


واژگان کلیدی


خاک رس؛ سورفکتانت؛ نیترات؛ جذبDOI: http://dx.doi.org/10.22122/-.v13i4.3073