دوره 14، شماره 1: 1397 ( شماره در حال تکمیل):73-78

کمی‌سازی اثرات بهداشتی PM10 هوای شهرستان گچساران با استفاده از نرم‌افزار AirQ در سال 1394

سعید فلاحی‌زاده, محمد رضا زارعی, نصراله کرمی, حسین فروزان, مریم علمداری, ايمان پارسه

DOI: 10.22122/jhsr.v14i1.3127

چکیده


مقدمه: ذرات معلق هوا برای سلامتی انسان بسیار خطرناک می‌باشد. تماس طولانی مدت با این ذرات معلق، شاخص‌ مهمی در میزان مرگ و میر بر اثر سرطان ریه و بیماری‌های قلبی به شمار می‌رود. هدف از انجام مطالعه حاضر، برآورد اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون (Particulate matter یا PM10) هوای شهرستان گچساران بود.

روش‌ها: داده‌های مورد نیاز این پژوهش توصیفی، از اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد اخذ شد و در محیط Excel مورد پردازش قرار گرفت. سپس جهت برآورد خطر نسبی (Relative risk یا RR) و جزء منتسب (Attributable portion یا AP)، داده‌ها در نرم‌افزار AirQ تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: متوسط غلظت سالیانه PM10 در شهرستان گچساران در سال 1394، حدود 121 میکروگرم بر مترمکعب به دست آمد. از کل 58 مورد مرگ منتسب به PM10، 27 مورد ناشی از بیماری‌های قلبی- عروقی و 13 مورد ناشی از بیماری‌های تنفسی بود. همچنین، تعداد تجمعی موارد بستری در بیمارستان به دلیل بیماری‌های قلبی- عروقی و تنفسی به ترتیب 39 و 147 نفر گزارش گردید.

نتیجه‌گیری: آلودگی هوای ناشی از PM10 در شهر گچساران، باعث تعداد زیادی مرگ و بستری شدن در سال 1394 شده است. بنابراین، انتظار می‌رود که مسؤولان از برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت کنترل این نوع از آلاینده‌ها استفاده نمایند.


واژگان کلیدی


بیماری تنفسی؛ بیماری‌های قلبی- عروقی؛ ذرات معلق؛ آلودگی هوا

تمام متن:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i1.3127