دوره 14، شماره 2: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی وضعیت پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد

سعید فلاحی زاده, نصراله کرمی, مریم علمداری, ايمان پارسه

DOI: 10.22122/jhsr.v14i2.3128

چکیده


-


واژگان کلیدی


پسماند عفونی، مراکز بهداشتی درمانی، کهگیلویه و بویراحمد، پسماند تیز و برندهDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i2.3128

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.