دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

اثر مصرف شیرسویای تخمیر شده بر جمعیت لاکتوباسیلوس مدفوع ، قند خون و وزن موش های صحرایی دیابتی شده

رویا برخورداری, مریم میرلوحی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3279

چکیده


-


واژگان کلیدی


شیرسویا؛ لاکتوباسیلوس پلانتارومA7؛ موش صحرایی دیابتیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3279

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.