دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی و پهنه بندی آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی شهرستان فریدن

علی عبداله‌نژاد, الهام شیردل, شاهین رئیسی وند, افشین ابراهیمی, نگار جعفری

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3303

چکیده


-


واژگان کلیدی


پهنه بندی; نیترات; منابع آب زیرزمینی; سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)DOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3303

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.