دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

عملکرد فرایند تصفیه لجن فعال در شرایط بارگذاری نامتعارف و تعیین موثرترین پارامترهای راهبری فرایند با استفاده از حل عددی ترکیبی مدل BSM1

حامد حسنلو, علی ترابیان, ناصر مهردادی, امیر رضا کوثری, بهنوش امین زاده

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3402

چکیده


-


واژگان کلیدی


مدل BSM1؛ تصفیه خانه فاضلاب؛ بارگذاری نامتعارف؛ راهبری؛ حل عددی ترکیبیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3402

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.