اثر مکمل یاری توأم عصاره زردچوبه ، فلفل سیاه و زنجبیل بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت مزمن زانو

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

پگاه گرجیان
غلامرضا عسکری
مطهر حيدری بنی
محمدجواد طراحی
نیماه بحرینی

چکیده

-

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
گرجیانپ., عسکریغ., حيدری بنیم., طراحیم., & بحرینین. (2020). اثر مکمل یاری توأم عصاره زردچوبه ، فلفل سیاه و زنجبیل بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت مزمن زانو. تحقیقات نظام سلامت, 15(4). https://doi.org/10.32592/hsr.2020.15.4.100
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل