دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی حذف فتوکاتالیستی آموکسی سیلین با استفاده از فتوکاتالیست Bi2O3-TiO2

علی اسرافیلی, مريم سليمي, احمد جنیدی جعفری, روشنک رضایی کلانتری

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3412

چکیده


-


واژگان کلیدی


آموکسی سیلین ، فرایند فتوکاتالیستی، تیتانیوم دی اکساید، بیسموت، نور مرئیDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3412

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.