دوره 14، شماره 3: 1397 (شماره در حال تکمیل)

بررسی حذف فتوکاتالیستی مترونیدازول با استفاده از g-C3N4-TiO2

علی اسرافیلی, مريم سليمي, میترا غلامی

DOI: 10.22122/jhsr.v14i3.3413

چکیده


-


واژگان کلیدی


مترونیدازول؛ فرایند فتوکاتالیستی؛ کربن نیترید گرافیتی؛ تیتانیوم دی اکسایدDOI: http://dx.doi.org/10.22122/jhsr.v14i3.3413

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.