قوامیع., حبیبیا. ا., غلامیانج., & حسن زادها. (2019). طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و ارزیابی تأثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران. تحقیقات نظام سلامت, 15(2), 129-135. https://doi.org/10.32592/hsr.2019.15.2.104