قوامیع., حبیبیا. ا., غلامیانج., و حسن زادها. “طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و ارزیابی تأثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران”. تحقیقات نظام سلامت, ج 15, ش 2, سپتامبر 2019, صص 129-35, doi:10.32592/hsr.2019.15.2.104.