قوامیع., حبیبیا. ا., غلامیانج., و حسن زادها. “طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و ارزیابی تأثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران”. تحقیقات نظام سلامت, ج 15, ش 2, سپتامبر 2019, doi:10.22122/jhsr.v15i2.3560.