قوامیعلیرضا, حبیبیاحسان الله, غلامیانجواد, و حسن زادهاکبر. “طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و ارزیابی تأثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران”. تحقیقات نظام سلامت 15, no. 2 (سپتامبر 23, 2019): 129-135. دسترسی آگوست 7, 2020. http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3560.