چاپ شده: 2018-07-05

اثر محیط فیزیکی بر تمیزی اتاق عمل: مطالعه مروری

محمد حسین یارمحمدیان - غزال اسدی اسکندر -

133-141

بررسی تطبیقی چارچوب‌های تأمین مالی در حوزه سلامت

لیلا دشمنگیر - سولماز عظیم زاده -

142-152

بررسی وضعیت پسماندهای تولید شده در مراکز بهداشتی و درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394

سعید فلاحی‌زاده - نصراله کرمی - نظام‌الدین منگلی زاده - مجید هاشمی - سعید پرستار - ايمان پارسه -

153-158

بررسی تأثیر ظرفیت کار فیزیکی و جنسیت بر قدرت دست جوانان

زهرا اردودری - احسان‌اله حبیبی - جواد غلامیان - اکبر حسن‌زاده -

159-164

میزان آلودگی شیر خام و پاستوریزه توزیع شده در بازار اصفهان به آفلاتوکسین 1M

محسن راستي اردکاني - احمدرضا رنجبری - محمد رضا حیدری -

265-271