چاپ شده: 2018-07-05

اثر محیط فیزیکی بر تمیزی اتاق عمل: مطالعه مروری

 • محمد حسین یارمحمدیان
 • غزال اسدی اسکندر

133-141

بررسی وضعیت پسماندهای تولید شده در مراکز بهداشتی و درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394

 • سعید فلاحی‌زاده
 • نصراله کرمی
 • نظام‌الدین منگلی زاده
 • مجید هاشمی
 • سعید پرستار
 • ايمان پارسه

153-158

بررسی تأثیر ظرفیت کار فیزیکی و جنسیت بر قدرت دست جوانان

 • زهرا اردودری
 • احسان‌اله حبیبی
 • جواد غلامیان
 • اکبر حسن‌زاده

159-164

میزان آلودگی شیر خام و پاستوریزه توزیع شده در بازار اصفهان به آفلاتوکسین 1M

 • محسن راستي اردکاني
 • احمدرضا رنجبری
 • محمد رضا حیدری

265-271