سال

1398

شماره های منتشر شده 2
موارد چاپ شده 3
جمع سابمیشن ها 114
کارشناسی شده 24
  پذیرش شده 18 (16%)
  رد شده 6 (25%)
  متوسط مدت کارشناسی (روز) 48
  از ابتدا تا چاپ (روز) 96