فهرست افراددکتر حسین شهنازی
گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
https://orcid.org/0000-0002-5901-3901
h_shahnazihlth.mui.ac.ir

پروفسور حسین موحدیان عطار
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
http://orcid.org/0000-0002-6585-1936
movahedianhlth.mui.ac.ir

پروفسور افشین ابراهیمی

استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
a_ebrahimihlth.mui.ac.ir
دکتر زهرا حیدری

گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
heidari.biostat.64gmail.com
دکتر سارا کریمی

گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
s_karimihlth.mui.ac.ir
دکتر زهرا اسفندیاری

گروه صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
z.esfandiarinutr.mui.ac.ir
دکتر زهره فتحیان

گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
mitra_fathianyahoo.com

دکتر عبدالرحمن چرکزی
دانشیار
rcharkaziyahoo.com
پروفسور بیژن بینا

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
binahlth.mui.ac.ir
پروفسور احمدعلی اسلامی

گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
eeslamihlth.mui.ac.ir
پروفسور محمد حسن افتخاری

گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
h_eftekhariyahoo.com
پروفسور محمد مهدی امین

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ایران
aminhlth.mui.ac.ir
پروفسور محسن بازرگان

گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی David Geffen، دانشگاه Charles & Drew، لوس آنجلس، امریکا
mobazargancdrewu.edu
پروفسور شهرزاد بازرگان

گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی David Geffen، دانشگاه Charles & Drew، لوس آنجلس، امریکا
shahezadBazargancdrewu.edu
پروفسور عبدالرحمن بهرامی

گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
bahramiumsha.ac.ir
پروفسور محمدحسین تقدیسی

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
Taghdisi.mhgmail.com
پروفسور علیرضا چوبینه

گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
alrchoobinsums.ac.ir
دکتر یعقوب حاجی زاده

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
y_hajizadehhlth.mui.ac.ir
پروفسور احسان ا... حبیبی

گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
habibihlth.mui.ac.ir
پروفسور علی خوانین

گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
Ali.khavaninyahoo.com
دکتر عباس دهقان

گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، کالج سلطنتی لندن، لندن، بریتانیا
a.dehghanimperial.ac.uk
پروفسور داوود شجاعی زاده

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
shojaeisina.tums.ac.ir
پروفسور فرزاد شیدفر

گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
Shidfar.fiums.ac.ir
پروفسور فضل ا... غفرانی پور

گروه آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
ghofranipouryahoo.com
پروفسور مهدی فرزاد کیا

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
farzadkia.miums.ac.ir
دکتر امیر حسین محوی

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
ahmahviyahoo.com
پروفسور محمدرضا مرآثی

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
mrmaracyyahoo.co.uk
پروفسور فیروزه مصطفوی

گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
mostafavihlth.mui.ac.ir
پروفسور رضا مرودشتی

گروه بهداشت و زیست شناسی، مرکز سرطان MD Anderson دانشگاه تگزاس San Jacinto College، هوستن، تگزاس، آمریکا
reza.marvdashtisjcd.edu
پروفسور حسن مظفری خسروی

گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
mozaffari.khgmail.com
پروفسور مرجان منصوریان

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
jmansouriangmail.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات نظام سلامت می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Health System Research

Designed & Developed by: Yektaweb