مجله تحقیقات نظام سلامت- تعرفه انتشار مقاله
تعرفه انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/4 | 

هزینه انتشار:
 از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ وجه انتشار نهایی برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر در مجله تحقیقات نظام سلامت ۵۰۰۰۰۰۰  ریال می‌باشد. 

 فایل مربوط به تصویر اسکن شده فیش پرداختی فقط با نام نویسنده مسئول از طریق ایمیل به دفتر مجله ارسال گردد. لازم به ذکر است پرداخت وجه فقط جهت فرآیند داوری می‌باشد و تعهدی برای پذیرش مقاله ایجاد نمی‌نماید. هزینه باقیمانده در صورت پذیرش نهایی مقاله دریافت خواهد شد.

نویسنده مسئول می‌بایست وجه مورد نظر را از طریق لینک پرداخت واریز نمایند. سپس اسکن فیش واریزی(لطفاً به این نکته توجه شود که صرفاً فیش‌هایی مورد تایید است که بوسیله اسکنر اسکن شده باشد و گرفتن عکس از روی فیش به دلیل ناخوانا بودن فیش، مورد تایید نمی‌باشد) فقط از طریق ایمیل به نشانی jhsrhlth.mui.ac.ir به دفتر مجله ارسال گردد.
قابل ذکر است هزینه مقاله برای نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر نویسندگان یکسان می‌باشد.


نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات نظام سلامت:
http://hsr.mui.ac.ir/find-1.120.23.fa.html
برگشت به اصل مطلب