مجله تحقیقات نظام سلامت- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۷ هزینه آماده‌سازی و انتشار (Article Processing Charge) نهایی برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر در مجله تحقیقات نظام سلامت ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که ۵۰ درصد آن در زمان بررسی اولیه مقاله دریافت می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات نظام سلامت:
http://hsr.mui.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب