مجله تحقیقات نظام سلامت- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 

راهنمای نویسندگان در تهیه و ارسال مقالات در مجله تحقیقات نظام سلامت
اهداف و رسالت:

مجله تحقیقات نظام سلامت مجله‌ای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که از سال ۱۳۸۹ دارای مرتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و از سال ۱۳۹۰ در سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Islamic World Science Citation Center) نمایه می‌شود. این مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر می‌شود.

در این مجله مقالات پژوهشی اصیل (Original)، انواع مروری (Review)، کوتاه(Short commiunication)، و نامه به سردبیر (Letter to editor) مرتبط با اهداف مجله منتشر می‌شود.
الف) مقالات پژوهشی اصیل/(تحقیقات کیفی): حداکثر تعداد کلمات مقاله‌های پژوهشی ۴۰۰۰ کلمه، سقف جداول و تصاویر ۴، سقف منابع و ماخذ ۳۰ عدد می‌باشد.
ساختار مقاله پژوهشی می‌بایست شامل: صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، سپاسگزاری، منابع، چکیده به زبان انگلیسی و ضمائم (جداول، نمودارها و تصاویر) باشد.
ب) مقالات مروری: بایستی به یکی از اشکال زیر تهیه گردد:
- مقالات مروری ساختاریافته (Systematic Reviwe) می‌توانند به صورت متا آنالیز، متا سنتز یا بدون تحلیل آماری باشند. این مقالات دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می‌باشند.
- مقالات مروری غیر ساختاریافته بایستی توسط افراد صاحب ‌نظر نوشته شوند. اجزای این گونه مقالات شامل چکیده، مقدمه و بحث و نتیجه‌گیری و حداقل دارای ۲۰ منبع باشند و حداکثر در ۷۰۰۰ کلمه تهیه شوند. همچنین جهت پذیرش مقاله‌های مروری غیر ساختار یافته وجود حداقل ۵ درصد رفرنس‌ها از نویسندگان مقاله ضروری می‌باشد.
ج) مقاله کوتاه:
می‌تواند از نوع مقالات پژوهشی، مروری ساختار یافته یا گزارش پیشرفت یک طرح تحقیقاتی(Ongoing Research)، به صورت گزارش یافته‌های جالب آن باشد. اجزای این گونه مقالات بایستی مانند مقالات پژوهشی اصیل، اما دارای حجم کمتر و حداکثر در ۱۰۰۰ کلمه تهیه گردند.
د) نامه به سردبیر: این نوع مقالات می‌توانند با موضوعات نقدی بر مقالات قبلی(Critical Appraisal)، نقد یا مرور کتاب‌ها، تحلیل یک موضوع مرتبط با علوم بهداشتی و سلامنت، گزارش و نقد گردهمایی‌های علوم بهداشتی، شرح و بسط یک ایده و یا باز نمودن یک موضوع پیچیده باشد و حداکثر با تعداد ۴۰۰ کلمه تهیه گردد.
 
منابع:
منابع مورد استفاده در مقاله باید ترجیحاً مربوط به حداکثر ۱۰ سال اخیر بوده و به ترتیب استفاده در متن مقاله شماره گذاری شوند. نگارش منابع به روش ونکوور(Vancouver) و بر اساس الگوی پیشنهادی زیر می‌باشد.

Book:

  1. Hagh Doost AA. Systematic review & Meta-Analysis Concept & applications. ۱st ed. Tehran: Teimorzadeh; ۲۰۰۷: ۴۸-۵۳. [In Persian]
Article:
  1. Mohammadi A, Mojtahedzadeh R, Keshavarz H. Designing Criteria and Indices for Educational Ranking of Paramedical Sciences Schools in Iran. SDME ۲۰۰۶; ۳(۲): ۸۶-۹۴. [In Persian]
منابع خارجی:
Book:
  1. Gay LR. Educational research: competencies for analysis and application. ۴th ed. Ohio: Merrill Publishing Company; ۱۹۹۲: ۴۵-۵۶.
 
Chapter in book:
  1. Palmer PJ. The heart of a teacher. In: Ornstein AC, Behar-Horenstein LS, Pajak EF, editors. Contemporary issues in curriculum. ۳rd ed. Boston: Allyn & Bacon; ۲۰۰۳: ۲۸۵-۹۳.
Article:
  1. Mamary E, Charles P. Promoting self-directed learning for continuing medical education. Med Teach ۲۰۰۳; ۲۵(۲): ۱۸۸-۹۰.
 
Electronic:
  1. Havens G, Furuya S, Tan KM. The Future of Continuing Medical Education (CME) technology. The Permanente Journal [serial on line] ۲۰۰۱; ۵(۱) [۱۸ Screens]. Available from: http://www.KaiserPermanente.Org/medicin/permjournal/ winter۰۱/HScme.html.

 
جهت دریافت راهنمای کامل نویسندگان اینجا را کلیک نمایید.

برای دریافت فایل word نامه همراه(Cover Letter) اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل word فرم موافقت با کپی رایت(Copyright) اینجا را کلیک کنید.  
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات نظام سلامت:
http://hsr.mui.ac.ir/find-1.48.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب