مجله تحقیقات نظام سلامت- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت

تماس با دفتر مجله (JHSR Editorial Office)

تلفن:۰۳۱-۳۷۹۲۳۲۰۳
hsreditor۳gmail.com
jhsrhlth.mui.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات نظام سلامت:
http://hsr.mui.ac.ir/find-1.57.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب